Холистичност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Холистичност
Холистичност ХОЛИСТИЧНОСТ (холистика ), холистичен; (от гръцки holos – цял, цялостен). Единство и взаимовръзка на елементите на дадена система, респ. съобразяване на определен метод с този факт. Х. в терминологията на М.И.Р. е "вертикалната" компонента на интегралността, даваща съгласуване между различните нива на една система; тя се допълва от комплексността - "хоризонталната" компонента.
По-подробно това е обяснено в "Термини за обхват".
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.