Хромотерапия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хромотерапия
Хромотерапия

ХРОМОТЕРАПИЯ. Метод за лечение и хармонизиране чрез използване въздействието на цветовете. Има многообразни приложения както на Изток, така и на Запад: напр. чрез подбиране на околния дизайн, облъчване с цветни лампи, пиене на вода, престояла на слънце в цветни бутилки, представно обливане с лъчи от различен цвят и т.н.

Обща информация за влиянието на различните цветове

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.