Целомъдрие

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Целомъдрие
Целомъдрие

ЦЕЛОМЪДРИЕ, "цял в мъдростта". В широк смисъл - установеност в чисти и правилно насочени мисли и действия. По-често се употребява в тесен смисъл - чистота в сексуално отношение, било по отношение на съпружеска вярност ("непрелюбодействие" в Библията и другаде), било по отношение на неподатливост спрямо странични изкушения в необвързания живот.
Съвременната медицина и психология обичайно считат пълното Ц. (както и злоупотребата) за неестествено и опасно за физическото и психичното здраве явление. В религиите и мистичните школи, особено на Изток, Ц. често се свързва с пренасочване на енергията към духовно развитие (брахмачари), но също се коментират проблемите с фалшивото целомъдрие. За да бъде Ц. истинско и безопасно, освен подходящо вече достигнато висико ниво на съзнание, е необходим специален начин на живот и съответна социална среда.

ПОЛОВА ЗЛОУПОТРЕБА, разврат. Съществуват съществени различия между ученията, традициите и отделните индивиди в схващанията относно естествената употреба на секса. От там следва и различно разбиране за П.З. За едни това е всеки полов импулс (мисъл, дума, дело) без връзка с размножителната цел. За други - това е сексът сам по себе си, без обич, както и изневярата на постоянния партньор (това са светските хуманисти, както и част от духовните общности). За трети (класическите християни и някои други) тук се включват изобщо сексуалните пориви извън официалния брак, както и мастурбацията, хомосексуализма и всички полови извращения. Има и четвърта група, според която единствено изнасилването и умишленото заразяване с болести, предавани по полов път, могат да бъдат признати за П.З.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.