Цел

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Цел
Цел ЦЕЛ. Осъзнат и желан резултат, на чието постигане съзнанието подчинява своите усилия.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.