Център

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Център
Център

ЦЕНТЪР. 

ПЕРИФЕРИЯ. 

Периферни устройства. Допълнителни устройства, най-често свързани с компютър и предназначени да изпълняват важни операции – изобразяване на екран, разпечатване на хартия, възпроизвеждане на звук, възприемане на команди от човека и др.

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.