Чжуд-ши

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Чжуд-ши
Чжуд-ши ЧЖУД ШИ. "Тибетската Аюрведа". Средовековен  медицински текст, с богато съдържание на разнообразни възгледи и методи, много от които все още са актуални и вече не само на Изток. Съгласно каноните на будистката версия текстът Чжуд-Ши е бил проповядван от Буда Шакямуни и  е записан от мъдреца Маносиджи в 7 в. Юток-па младши е отредактирал този трактат, и той се е превърнал в основен канон за Тибетската медицина. Ч. съдържа концентирани указания за природни методи на лекуване, вкл. акупунктура по гръбнака. Обръща се внимание на уравновесяването на човешките енергии, което вече е разработвана тема и в Китай, и в Индия. Като важна причина за множество болести се посочва увреденото храносмилане. Средствата за вътрешно и въноприложение са близо 2000 и са съчетани в сложни (многокомпонентни) рецепти.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.