Чинмой

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Чинмой
Чинмой

ШРИ ЧИНМОЙ, Чинмой Кумар Гош.  Индийски духовен учител, известен с богатото си наследство от литературни творби, музикални композиции, изобразително изкуство и поезия, както и с усилията си за постигане на многостранно развитие и хармония в света. Основната му дейност е през последната третина на 20 и в началото на 21 в.
Роден е в селцето Шакпура, Читагонг, Източен Бенгал (тогавашна Индия, сега Бангладеш), в многолюдно семейство, където остава и сирак. Отива в ашрама на Шри Ауробиндо, където се проявява като талантлив атлет и започва да пише статии и стихове. Но най-много време отдава на медитацията.
Решава да се пресели в Ню Йорк, за да служи на човечеството, подобно на Вивекананда. На два пъти на Ч. е оказана изключителната чест да открие с медитация пленарната сесия на Парламента на Световните религии, който представлява най-голямата среща на духовни и религиозни водачи и организации в историята. (По неговите собствени думи: „Истинската религия има универсален характер. Тя не търси грешки у другите религии. Опрощението, състраданието, толерантността, братството и чувството за единство са признаците на истинската религия.”) Ч. инициира и множество други международни срещи и води необвързани с определено вероизповедание медитации за дипломати и служители на ООН, вкл. съвместно с Майка Тереза.
През четирите десетилетия, в които Шри Чинмой пребивава на Запад, негови центрове са основани в над 70 държави. Техните дейности споделят общата цел да допринасят за хармонията в света чрез атлетически, културни и музикални инициативи и безплатни медитативни курсове, и намират широк отклик сред обществото. При това Ч. не се придържа към някаква догма и не изисква от своите последователи да споделят определена система от вярвания – той по-скоро възприема един духовен подход към живота, основан на вярата в първоестествената доброта и божественост на човешката душа. Интегралното усъвършенстване включва и физическите упражнения: самият Ч. и много негови ученици поставят редица удивителни рекорди. Една от най-популярните инициативи, предприети от Шри Чинмой, Световният пробег на хармонията, се е разрастнал в учебна програма в множество училища.
В областта на словотворчеството, Ч. има над 1500 книги с поезия, пиеси, лекции в университети, есета и беседи. (Най-голяма световна известност имат ръководството „Медитация” и „Криле на радостта”.) Абстрактното му изкуство се простира от миниатюри до огромни стенописи. Милиони графики на птици, или „души-птици” – бързи скици с химикал и рисунки с мастило на птици, олицетворяващи вътрешните качества на човешката душа. Той е плодовит композитор на духовна музика, която изпълнява на редица инструменти. Ч. основава и международна организация за хуманитарна помощ, наречена "Сълзи и усмивки на единното сърце", която  осигурява медицинска, фармацевтична и образователна помощ в много държави. Удостоен е с множество национални и международни награди в знак на признание за неговия принос към изграждането на по-голяма хармония в света. На официалната панихида на Ч. американският сенатор Гари Акерман заявил относно Ч.е: «Провидецът может да си замине, но видението му остава вечно».

Ч: "Крайната ми цел е целият свят да се развива заедно в мир и единство... Тази крайна цел изисква трансформация на човешката природа. Между вътрешния и външния живот на човек трябва да има пълен синтез. Вътрешният живот иска любов, а външният живот - сила. Сега всички ние прилагаме любовта към силата. Но ще дойде ден, когато този наш свят ще бъде изпълнен със силата, която обича. Само силата, която обича, може да промени света. Крайната ми цел е силата на любовта да замени любовта към силата във всеки един човек. Тогава мирът в света ще може да бъде постигнат, разкрит, предложен и проявен на земята."

Искам само един ученик - притча

www.srichinmoycentre.org - многоезичен сайт за Ч. (вкл. http://bg.srichinmoycentre.org - подробна българска версия на същия сайт)

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.