Число

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Число
Число ЧИСЛО. Количествена (и стойностна) величина; математично понятие за измеримост и пропорция.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.