Чистота

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Чистота
Чистота

ЧИСТОТА. 1). Хигиенна норма за отстраняването на излишни или вредни примеси; етиката и духовността - душевна чистота.

2). Прен.: "чистота" на изпълнението, "чистота" на идеята – като точност и яснота.

3). Научен и естетически принцип за „махането на всичко излишно“; достатъчност, лаконичност.

Нечистота.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.