Шабкар

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Шабкар
Шабкар

ШАБКАР. Или Цогдрук Рангдрол. Тибетски Учител от кр. на 18 и нач. на 19 в., чийто отшелнически и после пробудителски живот се сравнява с този на Миларепа - подобно на него писал вдъхновяващи поеми, но и ясни за всекиго духовни напътствия. Счита се за едни от най-добрите авторитети на школата Нийнгма, която преподавал на много ученици и бил откривател на терми, но имал светогледът му не е бил в никакъв случай ограничен. Приведени са исторически редица случаи, когато успявал да умиротвори фанатичните духовни и светски  размирици, които възниквали между хората в неговия край. Забележителен е и със своето вегетарианство, което е било рядкост при суровите условия на високопланинските оскъдици. Често е цитиран от съвременни източни и западни автори по темата, вкл. от М. Рикар.

Ш.: Нека духът остане в своята природа... като пространството, което обгръща всичко; тогава една дълбока яснота позволява да разберем явленията; от нея избликват качествата на Пробуждането, свързани с различните пътища и етапи. Тогава се появява едно безкрайно състрадание към съществата, които не познават тази мъдрост, която може всичко да осъществи. Този дълбок опит на празнотата и на състраданието е естественият извор на всичко добро за всички същества.

 

 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.