Шахмат

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Шахмат
Шахмат

ШАХМАТ, шах, от перс. "владетел" (шах) и "безпомощен" (мат). Най-популярната интелектуална игра и същевременно спорт. Произхожда от древния Далечен Изток (Индия -"чатуранга" и Китай), като бил елитна ("кралска") игра.
Според една от легендите за Ш. един брахман поискал от своя раджа да му даде възнаграждение за това, че е измислил играта. Брахманът поискал от господаря си да му даде толкова пшеничени зърна, колкото показват 64-те полета на шахматната дъска: едно зърно на първото поле, след това на второто поле две зърна, на третото - 4, на четвъртото - 8 и така нататък до 64-то поле. Раджата се съгласил, но в крайна сметка бил в невъзможност да изпълни обещанието си, защото се оказало, че общият сбор на зърната бил 20-цифрено число!

По-значими промени в правилата са приети на Запад в кр. на 15 в., когато Ш. получава все по-голямо разпространение в Европа. През 19-ти век се развиват разл. шахматни организации и се провеждат турнири. За шампион се считал А. Андерсън, като романтичният му стил на игра става типичен за онова време. Скоро след това от САЩ пристига младият талант П.Морфи, който побеждава европейските майстори. Но първият официален световен шампион е В. Щайниц, който полага и теоретичните основи на съвременната игра. След като шахматната корона след него се владее дълго от Е.Ласкер, през 30-те и 40-те г. на 20 в. преминава през кубинеца Х.Капабланка, руснака  изгнание А.Алехин и холандеца М.Еве, за да се спре в СССР при М.Ботвиник. Той се оказва и даровит шахматен педагог - създава школа, която до кр. на века доминира в света (Тал, Петросян, Карпов, Каспаров и др.). Изключение прави само Р.Фишер, който връща Америка в числото на големите шахматни нации през 70-те г., но се оттегля рано от състезателна дейност. През първите години на 21 в. Русия и бившите съв. републики продължават да излъчват шампиони, но по-често в челото доминират индиецът В.Ананд и българинът В.Топалов.
Правени са много опити играта да бъде въведена в училище, в някои страни те са много успешни (статия) , а такава инициатива тече и у нас. 
Основните принципи на играта и обучението в нея се развиват на сайта ни (поетапно) тук.

Нотация на фигурите:

Български Руски Английски
Ц - Цар Кр - Король K - King
Д - Дама Ф - Ферзя Q - Queen
Т - Топ Л - Ладья R - Rook
К - Кон К - Конь N - Knight
О - Офицер С - Слон B - Bishop

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.