Швайцер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Швайцер
Швайцер АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР. Германски лекар, философ, теолог, музиковед и общественик, с дейност гл. от 20-те до 60-те г. на XX в. Произхожда от бедно протестантско семейство. Успява да запише теология, философия и музика в Страсбург. По-късно живее в Париж за музикално обучение и посещава разл. лекции в Сорбоната. В Страсбург защитава дисертация за Кант, преподава теология като доцент. Свързва се с Е.Бреслау - него вярна спътница и съратница. Решава да се посвети на медицината и завършва съотв. образование. Основава със собствени средства и ръководи болница за тропически болести в Ламбарене, Габон. Едновременно публикува книги за историческия образ на Исус и за ап. Павел, след това - и двутомник "Философия на културата", както и съчинение върху Лао Дзъ. Чете лекции в различни страни. Проявява се и като забележителен органист, със свой стил в интерпретирането по-специално на Бах. Разгръща широка кампания срещу ядрените оръжия и расовата дискриминация; за дълго е вегетарианец. Заявява: "Разумният човек трябва да застане срещу всички жестоки обичаи, независимо колко дълбоко вкоренени в традицията и доколко заобиколени от ореол са те. Когато имаме избор, трябва да избягваме да причиняваме страдания в живота на всяко друго, дори и най-низше същество.“
Ш. получава Нобелова награда за мир, като средствата от нея пренасочва към клиниката си, в помощ на бедните пациенти. Умира в Ламбаране, след като нищожното някога градче вече се е превърнало в място за поклонение на хора от цял свят. (Болницата функционира и понастоящем.)
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.