Шекспир

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Шекспир
Шекспир

УИЛЯМ ШЕКСПИР

 

 

 

 

 

(William Shakespeare). Продуктивен английски драматург и поет, с  дейност в кр. на 16 и нач. на 17 в., признат в западната култура като най-значимият писател в англоезичната литература (английският ренесанс често е наричан „шекспиров период“). Ш. се отличава както в трагедиите, така и на комедиите, като улавя и предава най-дълбоки аспекти от човешката природа. Някои от пиесите му съдържат песни, които са изтънчени лирични поеми. Преводи на ШV има на повечето живи езици и неговите пиеси се играят навсякъде.
Роден е в гр. Стратфорд на Ейвън в заможно семейство. За детството и младоста му няма особено отличаващи го данни; предполага се, че работи като занаятчия, учител, в адвокатска кантора и като актьор в пътуваща трупа. Истински пробив прави по-късно в Лондон,като освен актьор и писател става частично собственик на компания за театрални представления - "Мъжете на царя". По това време пише хрониката „Ричард III“ и комедията „Укротяване на опърничавата“. Идва ред и на всеизвестната трагедия „Ромео и Жулиета" и комедията „Сън в лятна нощ“. Остава високо плодотворен и през следващите години, но преждевременно умира, скоро след като се връща в Стратфорд.
Ш. е най-цитираният писател в англоезичната литература и един от най-често споменаваните изобщо в световната литература и култура.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.