Шивананда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Шивананда
Шивананда

СВАМИ ШИВАНАНДА. (С.Ш.Сарасвати, Swami Sivananda Saraswati, деванагари: स्वामी शिवानन्द सरस्वती). Индийски гуру, плодовит популяризатор на йога и веданта, с дейност гл. през 30-те-50-те г. на 20 в. Роден е в с. Патамадаи, Тамил Наду, Индия в набожно семейство, под името Купусвами. Като ученик и студент е многостранно развит (наука, изкуство, спорт). Завършва медицински институт и започва да работи като лекар; издава и медицинско списание, което често раздава безплатно. Извикан е на служба в Малайзия, където практикува 10 г., като си създава си висока репутация, поради благотворителността си към бедните. Паралелно се интересува от индуизъм, християнство и теософия. Като следва новото си призвание, С.Ш. изоставя доходната си професия и се връща в Индия, за да търси духовно просветление. Бива посветен в монашество в Ришикеш и се отдава на усилено практикуване, но едновременно основава и медицински пункт за бедняци и поклонници.
Впоследствие той
се отправя на пътешествие из цяла Индия и посещава много светилища. Издателското му призвание стартира с кратки статии; и тъй като публикациите му имат успех, пише все повече книги, а броят на последователите му също бързо расте. С.Ш. основава Обществото за божествен живот и едноименно списание. През 1953 г. организира Световен парламент на религиите.
В своето учение Шивананда синтезира различни духовни пътеки, като нарича подхода си „йога на синтеза“ и държи тя да не остава само концепция, а да бъде прилагана на практика.
С.Ш. оставя наследство от близо 300 книги, на многобройни теми: универсална религия, философия, психология, медицина, образование, писма и т.н. Особено четени са коментарите му върху класическия индуизъм: йога сутрите от Патаджали, Бхагавад гита, Брахма сутра и Упанишадите. В своя автобиография С.Ш. пише, че не е привързан към авторското право и просто позволява да издават книгите му. Сега те се публикуват главно от Обществото за божествен живот.
Някои от учениците на Свами Шивананда на свой ред стават наставници и основават свои организации, вкл. на Запад: Свами Сатянанда (Мунгир, Бихар), Свами Вишнудевананда (Монреал, Квебек), Свами Сатчидананда (Йогавил, Вирджиния) и др. В индийското Общество остават Свами Чидананда, Свами Кришнананда и др.

С.Ш.: Ето18-те качества, които е добре да култивирате в себе си и да проявите в живота си: Спокойствие, Редовност, Липса на суета, Искреност, Непринуденост, Правдивост, Уравновесеност, Устойчивост, Нераздразнителност, Приспособимост, Смиреност, Упоритост, Честност, Благородство, Великодушие, Милосърдие, Щедрост, Чистота.

Какво е Карма йога?

www.sivanandaonline.org - Общество за Божествен живот (англ.)

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.