Школа

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Школа
Школа

ШКОЛА. 1). Специализирано училище или придобита в него подготовка (школовка).

2). Художествен, духовен, религиозен или научен подход в обясняването или изобразяването на определен въпрос. Специална категория са духовните школи, които се отличават от обикновените секти по установената чрез достоверни постижения традиция, която следват.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.