Шрьодингер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Шрьодингер
Шрьодингер ЕРВИН ШРЬОДИНГЕР. (Erwin Schrödinger). Австрийски физик (и мистик в сянка) с дейност в средата на 20 в, Той има голям принос за развитието на квантовата механика, по-специално с т.нар. уравнение на Ш., за което е удостоен с Нобелова награда. Привърженик е бил на недуалистичните идеи наведанта и е оказал голямо влияние при оформянето на интегралната система на Уилбър.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.