Щайнер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Щайнер
Щайнер РУДОЛФ ЩАЙНЕР. Австрийски духовен водач със собствена дейност гл. в кр. на XIX и първата четвърт на XX в. Писател, лекар и педагог, основател на антропософията и и нейните практически приложения, вкл. валдорфските училища, биодинамичната агрономия, движението Камфил и Християнската общност. Роден е на територията на сегашна Хърватия. На младини работи върху естествонаучните трудове на Гьоте и ги публикува. Защитава докторска диссертация на тема „Истина и наука”.  За известен  период е теософ. Поради  сериозни различия с идейните му тенденции, немското теософско  общество, ръководено Щ., се отделя и основава нова духовна организация - Антропософско общество (което набляга върху стремежа да се съедини духовното в човека с духовното в Космоса). Щ. има активна творческа и лекторска  дейност. Известни са над 300 книги с негови лекции и публикации. Освен това той е създател на поредица драматургични произведения, както  и на практически духовни методи. Щ. проектира и  работи по построяването на Първия и Втори Гьотеанум. Умира в Базел, Швейцария.
Антропософски клонове са създадени в редица страни и биват забранявани по време на тоталитарните режими в Европа, за да възкръснат отново скоро след тях. В основата на учението на Щ. лежи езотеричното християнство, което го сближава идейно с П.Дънов. Обширни трактати Щ. е посветил на духовната еволюция и инволюция, правилните и погрешни пътища в духовния свят, езотеричната физиология и медицина, хомеопатията, астрологията, екоземеделието и др.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.