Индивидуално ниво

Предложения на индивидуално ниво

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНО НИВО

Днес е първия ден от оставащата част от живота ти! Изживей я, както искаш. Ти решаваш!

ПРОФИЛАКТИЧНАТА НАСОКА: ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

Една от най-опасните инерции, обхванала не само редовите граждани, но и болшинството медицински лица, е да се игнорират или подценяват постоянно растящите по количество, зловредност и разнообразие заплахи срещу физическото и душевно здраве на хората днес, а едва след заболяване или изостряне на съществуващото страдание да се опитват определени лечения. И досега този подход не е бил правилен, но все повече и повече той заплашва да се превърне във фатален! Нито едно лечение и нито една „специфична“ профилактика не може да компенсира в достатъчна степен „извънгабаритните“ рискови фактори и ако те не бъдат намалени поне отчасти, здравето на всички хора ще продължи да се влошава. Някой ще издържи повече, друг – по-малко, но в крайна сметка дори и генетичният фонд ще изчерпи приспособителните си резерви – и тогава?

ПО-ВАЖНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА НЯКОИ СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗДРАВНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:

•Сърдечно-съдови патологии: негативни стресове, обездвижване или преумора, лош сън, неправилно хранене с повече наситени масти, сол и захар, тютюнопушене, неправилно дишане, резки температурни колебания на средата, увредена наследственост и др.
•Отслабен имунитет срещу инфекции и тумори: хранене с преобладаване на рафинираните, консервирани и запържени продукти и с недостатъчно естествени антиоксиданти (в плодове, зеленчуци, натурални семена и масла), лоша хигиена, неправилно дишане, стресови фактори, различни отрови и лъчения, увредена околна среда, обременена наследственост и др.
•Затруднена обмяна със затлъстяване и склонност към диабет: преяждане, особено с висококалорични и бедни на витамини и минерали продукти, обездвижване, некомпенсирани стресове, нарушения в дейността на щитовидната жлеза, надбъбреците или други ендокринни органи, увредена наследственост и лош пример в детството и др.
•Болести на храносмилателните и отделителните органи: прекалено или безразборно хранене, употреба на много пикантни подправки, на замърсени или престояли продукти (носители на инфекции, паразити и плесени), различни химически отрови, лошо дъвкане, стресове, обездвижване и др.
•Проблеми (нетравматични) с двигателната и периферната нервна система: обездвижване или физическа преумора, едностранчиво натоварване (вкл. при някои професии), недостатъчно ползване на природните фактори, резки климатични промени, употреба на големи количества обработени и недостатъчна консумация на натурални хранителни продукти или лош баланс на отделните храни в менюто и др.
•Травми и злополуки: неправилно възпитание и погрешен избор на професия, нарушения на вниманието, подсъзнателна самоагресия, общо неустойчив организъм (тежки последствия при леки инциденти) и др.  •Алергии, отравяния, наркотична и лекарствена зависимост: замърсяване на околната среда, неправилно възпитание, хранене с рафинирани храни и продукти със синтетични добавки, злоупотреба с медикаменти, професионални вредности, ненавреме или неправилно третирани психологични проблеми, увредена наследственост и др.
•Нарушения в дейността на нервите и сетивните органи: стресове и умствена преумора, пристрастяване към битови и класически дроги, лекарства, емоции и т.н., зрително претоварване, шум, вибрации, електромагнитна свръхекспозиция, неправилно възпитание, лош избор на професия и хоби, неправилно хранене и дишане, липса на достатъчно почивка и на конктакт с природата и др.
•Затормозяване на творческите изяви и духовния напредък: неправилно възпитание и неподходяща компания, негативни психомодели и изразена емоционална зависимост от удоволствия, твърде енергоемка и не оставяща свободно време професия, преяждане (особено с продукти от животински произход), употреба на алкохол и наркотици, някои други битови, промишлени и лекарствени отрови и др.

Разбира се, преди всичко трябва да се промени отношението на хората към собственото им физическо и душевно здраве – това е много труден, но заслужаващ приоритетното ни внимание проблем. А ние за съжаление приемаме едва ли не по подразбиране, че доброто ни състояние следва да се поддържа само, даже при всичките вандалски изтезания, на които го подлагаме. Отделяме му под 10 % от времето, което посвещаваме на бизнес и развлечения, а ако нещата тръгнат съвсем на зле, обикаляме света за получаване на помощ единствено отвън. Няма защо да се заблуждаваме – нещата в това отношение са бавно поправими, но все по-наложителни, тъй като в миналото инерционните модели за начин на живот в обществото са били като цяло по-здравословни (по-малко стресове, химически отрови и лъчения, повече движение, екологична храна, пости, не толкова обременена наследственост и т.н.). На всичко това, което повечето хора правят, в дългосрочна перспектива ще успяват да издържат все по-малък процент от съвременниците и потомците ни! Все по-рядко ще виждаме да ни сочат „желязното здраве“ на системно злоупотребяващи с възможностите на организмите си хора. По-полезно ще е да вземем поука от болните – те само биха се влошили още повече, ако подражават на болшинството все още „държащи се“ свои познати; но пък последните биха могли да предотвратят много от чакащите ги неприятности, наблюдавайки от какво се влошават най-често по-крехките организми.

НЕ СЪДИ ПРИБЪРЗАНО ЗА НИЩО В ЖИВОТА!

Един баща имал четирима сина. Той искал да им предаде мъдростта, натрупания през годините си опит. Когато момчетата пораснали, баща им решил да им даде един урок. Изпратил всеки от тях в различен сезон да наблюдава едно крушово дърво, което се намирало далече от дома им. Когато всички момчета изпълнили своята задача и се завърнали обратно вкъщи, баща им ги събрал заедно и ги помолил всеки от тях да опише какво точно е видял. Най-големият син бил при крушовото дърво през зимата. Той споделил, че то изглеждало ужасно. Било разкривено, приличало на изсъхнало, а клоните му били сковани от лед и сняг... Вторият син отишъл през пролетта. Той не бил съгласен с брат си и казал, че дървото е било свежо и зелено, току-що разлистено, преливащо от живот и изглеждало пълно с обещания... На третия брат се паднало да посети дървото през лятото. Той разказал на всички, че дръвчето било отрупано с цвят и излъчвало сладък аромат. Бил очарован от гледката и си помислил, че не е виждал по-красиво нещо през живота си. Най-малкият брат бил при дървото през есента. Той обяснил, че и тримата му братя грешат. Заявил, че дървото било напълно узряло и започвало вече да повяхва.А навред около него се излъчвало непознато за сетивата му удовлетворение... Тогава бащата с усмивка им обяснил, че всички до един имат право, защото всеки от тях е видял единствено и само един от сезоните в живота на това крушово дърво... А после ги посъветвал, никога вече да не съдят за дърво или за човек само по един от неговите сезони. Обяснил им, че удовлетворението, радостта, любовта и мъдростта, които определят същността на живота, могат да бъдат измерени само накрая, когато са преминали всичките сезони. Казал им, че ако се сметнат за победени през зимата, може да загубят обещанието на пролетта, да не видят очарованието на лятото и да не усетят удовлетворението на есента... Защото само този, който постоянства, дочаква по-добро утро!

Понеси със смелост и трудностите и лошите моменти, с които се сблъскваш, за да можеш след това да се радваш пълноценно на добрите времена, които те очакват! Не оставяй болката, причинена от един сезон да разруши щастието ти през останалите!

Наръчник