Общи принципи

Предложения - общи принципи

ВЪЗДЕЙСТВИЯ - МЕТОДИ И РИСКОВЕ

Според нас е особено необходимо разделянето на здравните, социалните, екологичните и т.н. проблеми на три групи:

1. Подлежащи на достатъчно регулиране чрез леки способи - почти без рискове и неблагоприятни ефекти във важни области. Те е необходимо да се популяризират широко и използват максимално. Да се има предвид, че важните грешки в живота обикновено са елементарни и сравнително леко предотвратими. Затова напомнянето не бива да се възприема като банално, а като особено необходимо!

2. Заслужаващи си да се рискува със силнодействащи методи. Тук, разбира се, роля за решението е редно да имат и потърпевшите лица (болен, близки, педагози, родители, работни колективи и т.н.), но е важно предварително да им се разяснят «двете страни на монетата»).

3. Гранична област, където е трудно да се прецени дали рискът от драстичните средства или от техните странични явления е по-голям. Тук информираното съгласие на лицата, върху които (или чрез които) се упражнява въздействието, също е от основно значение, преди да се вземе решение в която и да е посока.

Наръчник