Икономика-увод

ГОТОВ ЛИ СТЕ ЗА НОВИЯ БИЗНЕС, КОЙТО ПЛАНИРАТЕ?
(Експресен тест)

1. Наистина го харесвате;
2. Готов сте да му отделите много време и сили;
3. Имате необходимата квалификация;
4. В достатъчно добро здраве сте;
5. Наясно сте със законовата база в това отношение;
6. Намерил сте сигурни сътрудници;
7. Близките Ви са съгласни;
8. Очертава се да печелите повече, отколкото досега;
9. Имате достатъчно първоначален капитал, покриващ и възможни неудачи в началото;
10. Имате вече положителен опит с развиване на свой бизнес;
11. Икономическият климат в страната е благоприятен;
12. Вие сте психологически устойчив и готов да посрещнете неочаквани обрати и рискове във връзка с новия бизнес и другите Ви важни цели в живота.

Ако имате 0–2 отрицателни отговора, и то без да отричате № 1 и 4, като цяло сте готов и шансовете ви са добри. Отделните липси биха могли да се наваксат в движение. При отрицателен отговор на 1 и/или 4, както и при три–четири каквито и да са отрицания, новият бизнес ще ви върви трудно, поне в началото. Може да започнете, но си преценете силите и кой ще ви помага. При 5–6 отрицания – по–добре изчакайте, докато увеличите положителните предпоставки. При над 6 отрицания – сигурен ли сте, че трябва изобщо да развивате именно този бизнес?

Наръчник