Размени&даряване

БАРТЕРИ И СПОНСОРСТВА

ОСНОВИ НА РАЗМЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Милосърдието никога не трябва да лишава тези, към които е отправено от тяхното божествено достойнство. Когато даваме, ние трябва да насърчаваме другите на свой ред и те да дават нещо. Няма да бъде от полза за тях да приемат нашата добрина пасивно.
Парамаханса Йогананда

Наръчник