Античност

АНТИЧНИ ВРЕМЕНА

***
Един древногръцки владетел си имал винаги подръка двама интелигентни роби – Илияда и Одисея. Наричали ги така, тъй като ги знаели съответно наизуст и цитирали подходящи откъси от тях, щом господарят ги подканел. Веднъж му били дошли високопоставени гости и той повече от когато и да било искал да се изфука с живите си поетични енциклопедии. Когато разговорът стигнал до една разгорещена точка, той отбелязал: "Ето за това има един знаменателен пасаж от Илиадата" – и щракнал с пръсти, което било знак робът да излезе и да започне да декламира. Но вместо него, иззад трибуната излязал друг един роб и паднал в краката му: "Милост, господарю, Илияда я боли корем..."

Наръчник