Модерна епоха

МОДЕРНА ЕПОХА

При капитализма човек експлоатира човека. При комунизма е точно обратното.
(Дж. Гълбрайт)

Наръчник