Встъпление

ОСОБЕНОСТИ НА ИНФОРМИРАНЕТО В ТОЗИ МОДУЛ

1. То е есенциално, т.е. съдържа повече основни моменти от важните за живота неща и по-малко теоретични и детайлно обяснителни постановки. Тъй като в интернет има или твърде "тежки" инфосправочници, като Уикипедия, или пък портали с доста хаотични линкове и материали, считаме, че изграждането на едно място, което да е общодостъпно и да бъде систематично поднесено, е много важно.

2. Това всъщост е прагматичен учебник. Той ограничава твърде подробните данни, например твърде специализираните термини, алтернативните теории, изключенията от правилата и историческите детайли. Тъй като някои ще се интересуват от тези неща, ползват се пестеливо линкове, които обаче са особено важни препратки ("топ линкове": вътрешни - към "Речник", "Инфоекспрес и други места в този сайт; и външни - към "големия нет") за есенциално доинформиране.

3. Материалът е предвиден за ползотворно безплатно самообучение от и до известна степен. Стилът е умерено достъпен, т.е. ще свърши работа при условие, че интелигентността е поне наближаваща средната и общата информираност не е прекалено ниска.

4. Разделите включват инфо според една приблизителна насоченост (въпреки преплитащите се по тематика въпроси), според преобладаващите смислови "центрове на тежестта"; в уводните бележки към всеки от тях има съответни пояснения. Специфични за този учебник са разделите "Входна есенция" - с общите изходните положениязиции, основните термини и съкращения; и "Изходна есенция" - с обобщени изводи и препоръки.

5. Модулът е отворен за усъвършенстване: съдържанието му подлежи на обсъждане и се приемат предложения за промени в различни отношения. Използвайте директната форма за мнения, въпроси и предложения; или нашите електронни адреси. Основите на самия проект М.И.Р.  са маркирани в "Същност" и "Разяснения". Изискванията за публикациите са в сектор "Сътрудници".

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.