Речник

РЕЧНИК. Справочник за значението на думите, обикновено подредени по азбучен ред (за разл. от учебника, където е по тематика). Инфото в Р. е кратко, донякъде с изкл. на енциклопедичните му форми (каквато частично е тази). Р. може да едноезичен (тълковен) или чуждоезичен (при който обикновено се дава само значението на съотв. език, без да се тълкува), специализиран (напр. медицински, технически, синонимен, антонимен, римен и др.).

Особености на Речника в М.И.Р.:

1. Подборът е съобразен с критериите В.И.П., т.е. слага се ударение върху поясненията за душевни качества  и състояния, техники за лечение и развитие, личности със значителен принос във връзка с М.И.Р. приоритетите и т.н.

2. Включени са важни термини, които са за общото разбиране на материала и в другите части на сайта (Учебник, Приложения, Кординати и др.). При последните обичайно са спестени подробности, които могат да имат значение за по-задълбочено интересуващите се - етимология, историческо развитие и т.н., те именно са дадени накратко в Речника.

3. Често се прилага принципът за съвместното разглеждане на близки или противоположни термини (напр. "Христос/ Християнство" или "Еволюция/ Инволюция" - в първия случай по-обхватният, а във втория - конструктивният термин обикновено се разглежда като основен), както и групово разглеждане (напр. в "Елементи химични" те са разгледани заедно, вместо да преумножават заглавните думи. ССТ са към същата категория.

4. Използват се уточнени съкращения, вкл. и специално въведени от екипа на М.И.Р. Специално в Речника съкращението на първа буква касае заглавните думи в основния списък, напр. в статията за Л.Н.Толстой съкращението е "Т.", макар че самият текст за пълнота започва с "Лев Николаевич".

5. При собствените имена класирането е по фамилия; за да проверите по-бързо дали името фигурира до този момент, напишете горе вляво в опцията "Търсене - в Речника" съответната фамилия; другите имена също могат да ви насочат, но често ще излязат и повече от необходимите попадения, а ако ги използвате всичките заедно (напр. Лев Николаевич Толстой) - може и да не получите достъп до съществуващи данни.

Смислово свързани термини. М.И.Р. обозначение за думи, на които значението е свързано с това на основния разглеждан термин, но които с оглед задачите на масовото информиране могат да се обяснят кратко в рамките на допълнителното разясняване, т.е. без да им се дава отделно място в Речника или другаде.
Търсене на термини в речника
Думи
Д`Адамо
Далай
Даманхур
Дамянов
Данте
Даоизъм
Движение
Дев Мурти
Декарт
Демокрация
Депресия
Дефо
Джайнизъм
Джнана
Джубран
Дзен
Дзонкапа
Диагноза
Диета
Дикинсън
Димков
Добро
Доген
Документ
Достоевски
Драма
Дуализъм
Дунбин
Дух
Дънов
Държава
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.